За 3 години лижник пробіг 51 км, а за наступні 2 години він пробіг
Y: 9-28 = 32 як правильно вирішити У: 9 = 32 + 28 у28
Одна сота частина століття 1века = 100років, 1 / 100века = 1год 100: 100
Особовий займенник, 3ліца, однини, жіночого роду, орудний подежа, з приводом Про терміново яке може
X + 6 * 8ровно472-389 вирішите терміново 472-389 = 83.х + 6 * 8
Знайдіть питальні займенники Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked
вирішити в стовпчик 1) 406 * 318 = 1291082) 6080 * 627 = 38121603)
Уяви, що у тебе в холодильнику 8 найменувань продуктів напиши назви цих Curd kdсирcheesetiz