Поясніть як порівняти дроби з різними знаменниками, які не можна привести до одного знаменника, наприклад 2/11 і

Поясніть як порівняти дроби з різними знаменниками, які не можна привести до одного знаменника, наприклад 2/11 і

  • Приклади віднімання дробів, знаменники яких однакові Розглянемо, як це виглядає на прикладі: 7/19 - 3/19 = (7 - 3) / 19 = 4/19. Від чисельника зменшується дробу 7 віднімаємо чисельник віднімається дробу 3, отримуємо 4. Це число ми записуємо в чисельник відповіді, а в знаменник ставимо те саме число, що було в знаменниках першої і другої дроби 19.
  • Потрібно привести до спільного знаменника
    наприклад 2/11 і 3/13 спільний знаменник 143, тобто 2/11 помножили на 13 = 26/143 і 3/13 помножили на 11 = 33/143
    значить 26/143 менше ніж 33/143