У чому полягала ідея досвіду Резерфорда

У чому полягала ідея досвіду Резерфорда

  • Основна ідея полягала втом, щоб по кутах відхилення частіцнакопіть достатньо інформації, по якій можна було б сказатьчто певне остроеніі атома. Картина атома, намальована Резерфордом за результатами досвіду, виглядає так: Атом складається з надщільного, компактного ядра, що несе на собі позитивний заряд, і негативно заряджених легкіхелектронов навколо нього.
  • Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.